- اراک امروز - http://arakemrooz.ir -

بازخوانی گزیده نشریات استان مرکزی در هفته گذشته+فیلم

اراک امروز [1]؛ به نقل از  دیار آفتاب [2]؛۵۱ نشریه و ۹ پایگاه خبری و اطلاع رسانی در استان مرکزی مجوز و فعالیت رسانه ای دارند.

هرچند در انتشار برخی نشریات استانی اعم از روزنامه نظم چندانی  وجود ندارد،اما پایگاه تحلیلی خبری دیار آفتاب [2] سعی دارد از این پس گزیده ای از مطالب منتشر شده در نشریات استانی را برای مخاطبان منعکس کند.

اولین قسمت از «کیوسک دیار آفتاب [3]» که برگرفته از مطالب هفته گذشته نشریات استان است را در ادامه مشاهده می کنید.