امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴٫۲۶ ۱۶:۵۴ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان


کسانی که بر علیه شورای نگهبان هجمه می‌کنند با اصل نظام مشکل دارند

کسانی که بر علیه شورای نگهبان هجمه و شبهه وارد می‌کنند با اصل نظام و انقلاب مشکل دارند و می خواهند از این طریق به نظام ضربه بزنند.

اراک امروز؛ شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از نهاد های مهم به حساب می آید در بسیاری از کشورها نیز شورای نگهبان با عناوین و نام های دیگر یافت می شود.

 

همچنین در قانون اساسی برخی از کشورها نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و مشابه آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از نوع ساختار و مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.

 

شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد، که بر اساس قانون، فقدان آن موجب عدم اعتبار مجلس در امر قانونگذاری می‏ گردد در ادبیات حقوقی می‌توان دریافت که شورای نگهبان وجود داشته است هم در اصل دوم قانون مشروطه آورده شده بود.

 

همانطور كه در پيشينه تاريخي هم آورده شد مي‌بينيم كه شورا وجود داشته است اما نه به شکل تکاملی موجود امروزي.

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ یکم اسفند ۱۳۵۸ امام خمینی (ره)حکم تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی را صادر فرمودند. فقهای اولين دوره توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انتخاب و فعالیت آنها از تاریخ ۲۶ تیر سال ۵۹ آغاز شد.

 

در قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ۹ اصل  در قانون اساسی درباره تعریف و ترکیب شورای نگهبان و كاركرد آن آمده است و اهميت موضوع را مي‌رساند كه شوراي نگهبان چه جايگاهي دارد. كه به صورت موجز و مختصر به شرح ذیل جهت آشنايي با شوراي نگهبان و دفاتر نظارتي در استان‌ها براي خوانندگان محترم در اين يادداشت آورده شده است.

 

شورای نگهبان، یک شورای ۱۲ نفره با قواعد قانونی و اجرایی وسیع است که سنگ بنای قانون اساسی جمهوری اسلامی است با توجه به اصل ۹۱ قانون اساسی، آن شامل دوازده عضو، که شش نفرفقيه و شش نفر از حقوقدانان در زمینه های قانونی مختلف هستند. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روزكه انتخاب این عده با مقام رهبری است.

 

شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

 

در مدت زمان آنها در شورا به مدت شش سال است (ماده ۹۲ قانون اساسی) وظايف  شورای نگهبان، همانطور که در قانون اساسی آمده است، در چهار بخش بحث خواهد شد: صلاحیت قانونی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و سایر وظایف

 

صلاحیت قانونی: شورای نگهبان مجاز است همه تصمیمات پارلمان را بررسی کند “به لحاظ انطباق با اصول اسلام و قانون اساسی”. اصل ۹۴ – کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.

 

شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد ، يا آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگردانده و در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .

 

اصل ۹۵ – در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

 

اصل۹۶  بیان می دارد  – تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

 

حق رأی شورای نگهبان محدود به اسنادی است که توسط مجلس تصویب شده نيست، بلکه برای مقررات تصویب شده توسط هیئت های سازمان ها و جوامع متعلق به دولت یا وابسته به دولت (اصل ۸۵)نیز اعمال می شود.

 

شورای نگهبان نیز با اشاره به اصل۴ قانون اساسی، حق اعتراض خود را نسبت به مقررات قانونی که توسط کابینه و سایر اعضای اجرایی، احکام کابینه، معاهدات و مقررات مورد تأیید قرار گرفته است، اعمال می کند. كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

 

شورای نگهبان به طور مرتب تصمیمات مجلس را بررسی می کند و مواردی که با شریعت یا قانون اساسی اختلاف دارد، بازگشت داده می شود، اما اگر مجلس اصرار به تصويب مصوبه داشته باشد طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسي به مجمع تشخیص مصلحت ارسال مي‌شود.

 

تفسیر قانون اساسی

 

بر اساس اصل‏ نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ این مهم با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود‏. در نتیجه شورای نگهبان فرصت دارد تا مصوبه را تائيد كند. هنگامی که این تفسیرها توسط اکثریت دو سوم پذیرفته می شوند، همانند اصل قانون اساسی نیز معتبر هستند. در غیر این صورت آنها به عنوان “تصمیم مشورتی” بدون راي قانونی مورد توجه قرار می گیرند.

 

درخواست كننده تفسير قانون اساسي می تواند، مقام معظم رهبري ،ریاست مجلس،  و رييس جمهور باشند. در عمل، شورای نگهبان نیز به عنوان مترجم از جانب مقامات پایین تر دولت عمل می کند. این که آیا درخواست پذیرفته شده یا نه، توسط شورای نگهبان تعیین می شود. تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی عمدتا مربوط به روابط متقابل بین مقامات خاص دولت و یا ارتباط بین دفاتر مختلف در هر مقام دولتی است. و تفسير قانون اساسي به عنوان قانون اساسي محسوب مي گردد.

 

نظارت بر انتخابات

 

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را دارد(اصل ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی ) نحوه‌ي نظارت بر انتخابات كه استصوابي مي‌باشد.

 

يعني شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تائيد و رد صلاحيت  كانديداها حتي لغو نتايج تمام يا بخشي از انتخابات مي‌شود.

 

اكنون شوراي محترم نگهبان در مراكز استاني سراسر كشور  دفاتري با نام دفتر نظارت وبازرسي انتخابات  مختص هر استان و شهرستان دارد  كه وظيفه رصد  فعاليت‌هاي نمايندگان فعلي و كانديداهاي احتمالي را دارند و همچنين ناظران انتخاباتي در طول سال  ضمن ارتباط مستمر ، آموزش و سازمان‌دهي مي‌شوند.

 

شورای نگهبان با گذشت ۳۹ سال از عمر انقلاب، مسئولیت نظارت بر بیش از ۳۲ انتخابات را بر عهده داشته و به صورت دقیق و بر اساس موارد پیش بینی شده در قانون صحت انتخابات را مورد تأیید قرار داده است.

 

اگرچه در این مدت همواره از طرف افراد و گروه های مختلف مشکلاتی پیش روی شورای نگهبان بوده است و با بهانه‌های مختلفی از قبیل تقلب در انتخابات و یا تشکیل کمیته صیانت و … مورد هجمه و تهمت های فراوان  قرار گرفته است. ولکن با تکیه بر حمایت های مقام معظم رهبری این مسؤولیت خطیر را همچنان بر دوش می کشد و در این باره می فرماید: ((شورای نگهبان حافظ اسلام و قانون‌ اساسی است)).

 

معلوم می شود که کسانی که به این شورا هجمه و شبهه وارد می‌کنند با اصل نظام و انقلاب مشکل دارند و می خواهند از این طریق به نظام ضربه بزنند .

 

زیرا بر فرض اینکه بجای شورای نگهبان نهاد و یا سازمان دیگری بود مطمئناً باز هم مشکلات و ایرادهای خود را می آورند چرا که با اصل انقلاب مشکل دارند ،اما نمی دانند و یا غافل هستند از اینکه شورای نگهبان به مثابه یک درخت تنومند شده است که در دل جامعه و آحاد مردم ریشه دوانیده و نمی‌توانند آن را از بین ببرند و شورای نگهبان همیشه به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کرده است.

 

حمیدرضا مبارک آبادی

 

انتهای پیام/

برچسب ها:
دیدگاه بینندگان
  ارسال دیدگاه

  Leave a Reply

  Advertisment
  Advertisment
  Advertisment
  Advertisment
  salamup.ir