- اراک امروز - http://arakemrooz.ir -

بارش باران بهاری در ارک+تصاویر

اراک امروز [1]؛ بارش باران که از شب گذشته در اراک آغاز شده است کماکان ادامه دارد.

photo_2018-04-16_11-38-00 [2] photo_2018-04-16_11-38-03 [3] photo_2018-04-16_11-38-05 [4] photo_2018-04-16_11-38-07 [5] photo_2018-04-16_11-38-09 [6] photo_2018-04-16_11-38-10 [7] photo_2018-04-16_11-38-12 [8] photo_2018-04-16_11-38-18 [9] photo_2018-04-16_11-38-20 [10] photo_2018-04-16_11-38-23 [11] photo_2018-04-16_11-38-26 [12] photo_2018-04-16_11-38-29 [13] photo_2018-04-16_11-38-31 [14] photo_2018-04-16_11-38-34 [15] photo_2018-04-16_11-38-37 [16] photo_2018-04-16_11-38-40 [17] photo_2018-04-16_11-38-43 [18] photo_2018-04-16_11-38-45 [19]