- اراک امروز - http://arakemrooz.ir -

نامه مذاکره با آمریکا؛ اشتباهی محض و خطایی راهبردی

اراک امروز [1]؛ مجتبی صدیقی، از کارشناسان مسائل سیاسی با اشاره به نامه ۱۰۰ نفر برای مذاکره با ترامپ رئیس جمهور آمریکا، گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت این امر یک خطای راهبردی است چراکه این افراد با درک نیات و طراحی‌‌های آمریکا وارد همان بازی شدند که آمریکا در قضیه برجام منطقه‌ای و موشکی به دنبال آن است.

وی ادامه داد: آمریکا زمانی که موفق شد در مذاکرات هسته ای با ایران امتیازات لازم(محدود کردن و تضعیف توانمندی های هسته ای ایران) را بگیرید، از برجام خارج شد.

این کارشناسان مسائل سیاسی اظهار کرد: آمریکا با پی بردن به ضعف جریان اصلاحات و اعتدالی در کشور، احساس کرد که می‌تواند این یارگیری را انجام داده و به سراغ برجام منطقه‌ای و موشکی برود.

صدیقی با بیان اینکه نویسندگان این نامه به دنبال زمینه سازی سیاسی در داخل برای پذیرش فرآیند برجام‌های منطقه‌ای و موشکی هستند، افزود: در حقیقت این جریان جاهل سیاسی نقش سرباز و جاده صاف کُن را برای آمریکا در این زمینه بر عهده گرفته‌اند و به دنبال این هستند تا با به وجود آوردن زمینه برای برجام های بعدی، تعهدات دیگری را ایران تحمیل کرده و به منافع خود دست پیدا کنند.

وی امضاکنندگان نامه به آمریکا را شامل دو دسته دانست و خاطرنشان کرد: دسته اول افرادی هستند که سطح بصیرت و آگاهی سیاسی‌شان پائین است و از آنها انتظاری نیست ولی گروه دیگر افرادی هستند که به نظر می‌رسد ماموریت دارند تا ایران را درخصوص برجام‌های منطقه‌ای و موشکی تسلیم کنند.

انتهای پیام/